Bestuur

Voorzitter:
Gerda Gerdez – Stielstra
Borgmanstraat 6
9977SH Kloosterburen
0595-481650

Penningmeester:
Jolanda Staal
Meckemastraat 3
9977 PR Kruisweg
06-25263063

Secretaris:
Sita Bolt
Hogeweg 33
9977 PE Kruisweg
0595-572837

Bestuursleden:
Petra Davids
De Lijnbaan 16
9971 AM Ulrum
0595-401815

Janny Smidts
Rietemastraat 14
9965 RT Leens

Caecilia26