Drumband

De drumband van muziekvereniging St. Caecilia bestaat uit elf leden. Uitgezonderd Bart Holman bespelen zij allemaal de kleine trom en diverse ritmische instrumenten. De drumband repeteert op maandagavond van 19.00 uur tot en met 20.30 in het Kronkelhoes.

Instructeur:
Thomas Zeevalking

Leden:
Lex Stok
Hans Bolt
Luuk Korhorn
Patrick Mossinkoff
Stephan Timans
Bart Holman
Daniël Bolt
André Bolt
Pepijn Niewold

Caecilia08