Geschiedenis

Muziekvereniging St. Caecilia is opgericht op 8 februari 1923 voor onbepaalde tijd. In 1986 werd de volmacht overgedragen aan dhr. J. Stam en mevr. C. Beereboom.

Omswieners

Samen met dhr. E. Staal vormden zij het nieuwe bestuur van Rooms Katholieke muziekvereniging St. Caecilia. De vereniging stelt zich als doel de bevordering en beoefening van de muziekkunst door:
– Het houden van repetities en concerten
– Het spelen bij kerkelijke en nationale feesten.
– Het deelnemen van festivals en concoursen, zomede het brengen van serenades.

St. Caecilia

Halverwege de jaren negentig ontstaat er, door een praatje, bij de vereniging een dweilorkest “de Omswienders”. Het dweilorkest “de Omswienders” zijn begonnen met een man of 5 maar groeide snel uit tot een grote club. Als doel hadden ze samen muziek maken. Ook was het voor hun een uitdaging om andere mensen te plezieren met hun muziek en natuurlijk zelf plezier. Het dweilorkest was een groot succes wat zich uitte in een mooie cd die in 1998 is opgenomen. Maar helaas is er in 2004 een einde gekomen aan “de Omswienders”. Maar wie weet wat de toekomst ons nog brengen zal.

Tot 2022 heeft de muziekvereniging een drumband gehad, maar helaas is door een teruglopend ledenaantal de drumband gestopt. In 2023 werd het 100-jarig bestaan gevierd in de Manege in Kloosterburen.