Geslaagde serenade voor familie Wiersum

De muziekvereniging heeft op 23 mei een geslaagde serenade  gegeven voor de familie Wiersum, die vijftig jaar getrouwd was. Omstreeks half  negen hebben wij koers gezet naar Hotel ‘t Klooster, waar wij in de tuin van het  hotel enkele nummers hebben gespeeld en een bosje bloemen hebben aangeboden  namens de vereniging en al haar leden. De heer en mevrouw Wiersum, nogmaals van  harte namens St. Caecilia!