Leerlingen halen cerftificaten

Er zijn voor de zomervakantie al enkele examens afgelegd. Truus Berghuis, Janet Kruizinga, Wolter Oosterhuis en Krista Berghuis moesten  alle 4 een examen afleggen. Zij werden onder andere gecontroleerd op  klankvorming, technische vaardigeheden, muziektheorie en ritmische vaardigheden.  Alle leerlingen hebben uitermate hun best gedaan, en met resultaat. Alle vier  zijn zij geslaagd voor hun certificaat. Truus Berghuis mag certificaat A1 in  ontvangst nemen, Janet Kruizinga mag na een half jaar (!) al A2 ontvangen,  Wolter Oosterhuis B2 en Krista Berghuis B2. Laatstgenoemde heeft B1  overgeslagen, wel met die gevolge dat zij de theorie van B1 nog moest doen. Alle  van harte!