Verjongingskuur doet bejaard St. Caecilia goed (Citaat Ommelander Courant)

KLOOSTERBUREN – Wie wil er niet gewekt worden met een ontbijtje compleet met een serenade? Op zaterdag 21 september kan dat in Kloosterburen en omgeving. De plaatselijke muziekvereniging St. Caecilia houdt dan haar vijfjaarlijkse clubactie om de clubkas te spekken. Bittere noodzaak in deze huidige tijd, waarin er steeds meer bezuinigd wordt op de subsidies. “We moeten ons meer en meer zelf bedruipen”, zegt voorzitter Richard Durenkamp. De actiedag, die in het teken van het 90-jarig bestaan van de vereniging staat, telt meer leuke programmaonderdelen. Het uiteindelijke doel:10.000 euro bijeen harken voor de jarige vereniging.

“Dat is veel geld, maar we moeten ons een doel stellen”, zegt de voorzitter. “De club heeft de financiële steun hard nodig. Ik zeg altijd: een muziekvereniging is een vereniging apart. Wij hebben geen voetbalveld te onderhouden, maar wel muziekinstrumenten. Het aanschaffen en onderhouden van instrumenten is een ontzettend dure aangelegenheid. We hebben laatst drie bugels en drie euphoniums aangeschaft en toen waren we 13.000 euro lichter. Daarnaast hebben we fanfarekledij nodig voor het lopen van marsen. Eén pak kost al gauw 800 tot 1000 euro. Ook een heel grote inverstering dus. Als muziekvereniging zijn we het hele jaar door aan het sparen voor nieuwe instrumenten en kleding. Sinds een aantal jaren hebben we een 10-jarenbegroting waarin we deze zaken meenemen. De gemeente De Marne heeft het momenteel moeilijk. Dat heeft direct invleod op onze subsidie. Ik verwacht dat de subsidie de komende paar jaar volledig wordt afgebouwd en dat we alleen nog leerlingensubsidie krijgen. Deze tendens maakt dit soort clubacties in de toekomst nog belangrijker dan ze nu al zijn. De acties zijn nodig om de kas te spekken en het hoofd boven water te houden.”

In het verleden zijn ook acties gehouden, die wat minder geld opbrachten, zoals het wassen van ramen en auto’s, maar die door het bestuur van muziekvereniging St. Caecilia wel als heel belangrijk worden gezien. “We vinden het in een klein dorp als Kloosterburen belangrijk om een stukje goodwill te kweken. Dat is belangrijk voor de houding ten opzichte van ons als muziekvereniging en voor het binnenhalen van nieuwe donateurs en nieuwe leden”, stelt Richard Durenkamp, die enorm enthousiast over de muziekvereniging vertelt. “Vorig jaar zijn we een opleidingsproject gestart op de basisschool om enerzijds nieuwe leden te werven en anderzijds kinderen een stuk muzikale vorming aan te bieden. Onze dirigent Marianne van der Heide is heel enthousiast met de kinderen bezig geweest. Het heeft ons uiteindelijk zes nieuwe leden opgeleverd. En dat is veel, want nieuwe leerlingen komen tegenwoordig niet zomaar aanwaaien. De jeugd heeft veel meer omhanden dan vroeger. Om je daar als muziekvereniging tussen te wurmen en mensen enthousiast te maken voor muziek is lastig. In het verleden gingen we wel eens een middagje met wat muziekinstrumenten naar school. De kinderen konden de instrumenten dan uitproberen. Dat was leuk, maar het leverde geen nieuwe leerlingen op. Tot we tot het besef kwamen, dat het actiever moest. Zo’n nieuw project op de basisschool, dat duurt tot het afsluitconcert voor de herfstvakantie, kost ons wel geld. En ook dat rechtvaardigt onze vijfjaarlijkse clubactie.”

De hoogbejaarde 90-jarige muziekvereniging heeft vijftien jaar geleden een verjongingskuur ondergaan. En met succes. Vanuit de leden werd een muziekcommissie ingesteld, die op zoek ging naar lichtere, vrolijker muziek, die het publiek meer aanspreekt. Richard Durenkamp: “Voor ons is niet alleen het maken van muziek heel belangrijk, maar ook om het publiek ervan mee te laten genieten. We willen muziek maken, die toegankelijk is voor iedereen. Zo hebben we thema’s gehad als film, musical en popmuziek. Ook wat het entertainment eromheen betreft zijn we een andere weg ingeslagen. De saaie aankondiging is van de baan. In plaats daarvan hebben we de zaak in een modern jasje gestoken met een showelement. Het is niet de bedoeling dat het publiek achterover in de stoel gaat zitten en stuk na stuk aanhoort. We willen dat het publiek actief meedoet en zich vermaakt. Sinds we de nieuwe weg zijn ingeslagen, komen er ook weer jongeren en gezinnen naar onze uitvoeringen.”

Voor de 35 leden van de muziekvereniging uit Kloosterburen staat het plezier hebben in het maken van muziek hoog in het vaandel. “Dat betekent dat we misschien kwalitatief niet op het allerhoogste niveau zitten, maar daardoor wel leerlingen de ruimte geven om er tussen te schuiven. Onze uiteindelijke doel is niet het allerhoogste niveau te halen, mar plezier te hebben in het maken van muziek voor onszelf én voor het publiek. WE halen qua niveau niet alles uit de kast, wat er wel in zit. Gelukkig hebben we in Marianne van der Heide een dirigent, die dat goed aanvoelt. Onze vereniging heeft een heel leuke mix van jong en oud bij elkaar, waarbij in een heel ontspannen sfeer muziek wordt gemaakt. We koesteren onze leden en dat maakt dat we een heel gezellige club mensen zijn. Niet iedereen is even getalenteerd en niet iedereen heeft evenveel tijd om te studeren, maar we respecteren elkaar. En dat is belangrijk.”

De leden van muziekvereniging St. Caecilia gaan deze hele week in de voormalige gemeente Kloosterburen langs de deuren om ontbijtjes en barbecuepakketten te verkopen. Een ontbijtje kost 5 euro en kan al dan niet gepaard gaan met een serenade. Een serenade door één muzikant kost 5 euro, twee muzikanten 7,50 euro, drie muzikanten 10 euro en daarna voor elke extra muzikant 2 euro extra. “Je hoeft het serenadeontbijt niet voor je zelf te komen. Je kan het ook aan iemand weggeven”, zegt een enthousiaste penningmeester Jolanda Oostema. “Dat verrassingselement maakt de actie juist leuk.” De 35 muzikanten van de muziekvereniging gaan op 21 september tussen 7.00 en 11.00 uur de ontbijtjes uitdelen. ‘s Middags worden de dorpskinderen vanaf 14.00 uur met ludiek vervoer, begeleid door muzikanten, van huis opgehaald om tot 17.00 uur kinderbingo te spelen. Aansluitend start een grote straatbarbecue bij café-restaurant Willibrord in Kloosterburen. Ondertussen is er tot 20.00 uur een open podium.

Jolanda Oostema: “Iedereen die op muzikaal gebied iets kan, zoals dansen, zingen of toeteren, dan zich opgeven via muziekverenigingkloosterburen@Hotmail.com. Als vereniging verzorgen we zelf ook een concert. Zowel de drumband als de fanfare en het leerlingenorkest laat van zich horen. We hopen met het open podium de barbecue wat op te leuken en daarnaast muzikaal talent een podium te bieden om zich te profileren, zonder dat het iets kost. De clubactie wordt afgesloten met een groot straatfeest met medewerking van de band Sunshine. Mocht het weer tegenvallen , dan worden de barbecue en het straatfeest verplaatst naar de zaal van Willibrord.”

Naast de vijfjaarlijkse clubactie houdt St. Caecilia ook jaarlijks een sinaasappelverkoopactie en gaan de leden eens per jaar aardappels rooien om de clubkas enigszins te spekken en meteen aan teambuilding te doen. Ook wrdt gelopen met de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. “We zijn een actieve, gezellige vereniging”, besluit de voorzitter.